Walerian Janusz Panko

Imię i nazwisko: Walerian Janusz Panko
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1989-07-04

Data wygasniecia mandatu: 1991-10-07 zgon

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych samorzadu terytorialnego

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna

Komisje Sejmowe: Komisja Ustawodawcza

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia sprawozdania Panstwowej Komisji Wyborczej oraz dekretow Rady Panstwa

Okreg wyborczy: 32 Katowice

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: prof. nadzw. dr hab.

Ukonczona szkola: Uniw. Wroclawski 1964

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prezes

Znajomosc jezykow: wloski

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Obywatelski Klub Parlamentarny
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z 1991-10-07 zgon (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych samorzadu terytorialnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Ustawodawcza (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia sprawozdania Panstwowej Komisji Wyborczej oraz dekretow Rady Panstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 32 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z prof. nadzw. dr hab. (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Wroclawski 1964 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prezes (Zawod/stanowisko)
- posłowie z wloski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)