Wieslaw Kondracki

Imię i nazwisko: Wieslaw Kondracki
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Okreg wyborczy: 86 Siedlce

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. rolnik ekonomista

Ukonczona szkola: SGGW _ Akad. Roln. w Warszawie 1981

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inzynier rolnik, ekonomista

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 86 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr inz. rolnik ekonomista (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z SGGW _ Akad. Roln. w Warszawie 1981 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inzynier rolnik, ekonomista (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)