Wieslaw Kowalski

Imię i nazwisko: Wieslaw Kowalski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Polityki Przemyslowej (do dnia 1990-07-21 Komisja Systemu Gospodarczego, Przemyslu i Budownictwa)

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej

Okreg wyborczy: 62 Lodz-Gorna

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: inz. mechanik

Ukonczona szkola: Politechn. Lodzka 1979

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: st. specjalista

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Obywatelski Klub Parlamentarny
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Polityki Przemyslowej (do dnia 1990-07-21 Komisja Systemu Gospodarczego, Przemyslu i Budownictwa) (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 62 Lodz-Gorna (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z inz. mechanik (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Politechn. Lodzka 1979 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z st. specjalista (Zawod/stanowisko)