Wieslaw Woda

Imię i nazwisko: Wieslaw Woda
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Wieslaw Woda - III kadencja 1997 - 2001
- Wieslaw Woda - IV kadencja 2001 - 2005
- Wieslaw Woda - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych samorzadu terytorialnego

Okreg wyborczy: 48 Krakow-Srodmiescie

Partia (wybory): ZSL

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. rolnik

Ukonczona szkola: Wyzsza Szk. Roln. 1969

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik administracji

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych samorzadu terytorialnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 48 Krakow-Srodmiescie (Okreg wyborczy)
- posłowie z ZSL (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Wyzsza Szk. Roln. 1969 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik administracji (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)