Wieslawa Kiermaszek-Lamla

Imię i nazwisko: Wieslawa Kiermaszek-Lamla
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

Okreg wyborczy: 41 Wodzislaw Slaski

Partia (wybory): ZSL

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: - Szk. Ogolnokszt. 1953

Ukonczona szkola: - Liceum Pedagogiczne 1971

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: pracownik samorzadowy

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 41 Wodzislaw Slaski (Okreg wyborczy)
- posłowie z ZSL (Partia (wybory))
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Szk. Ogolnokszt. 1953 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Liceum Pedagogiczne 1971 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik samorzadowy (Zawod/stanowisko)