Wilhelm Wolnik

Imię i nazwisko: Wilhelm Wolnik
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Okreg wyborczy: 41 Wodzislaw Slaski

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: L. Pedagog. 1954

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 41 Wodzislaw Slaski (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z L. Pedagog. 1954 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)