Witold Lesniewski

Imię i nazwisko: Witold Lesniewski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Handlu i Uslug

Okreg wyborczy: 59 Lomza

Partia (wybory): ZSL

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. zootechnik

Ukonczona szkola: SGGW-Akad. Roln. w Warszawie 1971

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prezes Zarz. WZGS SCh

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 59 Lomza (Okreg wyborczy)
- posłowie z ZSL (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr inz. zootechnik (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z SGGW-Akad. Roln. w Warszawie 1971 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prezes Zarz. WZGS SCh (Zawod/stanowisko)