Wladyslaw Zabinski

Imię i nazwisko: Wladyslaw Zabinski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Wladyslaw Zabinski - I kadencja 1991 - 1993
- Wladyslaw Zabinski - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

Okreg wyborczy: 97 Debica

Partia (wybory): ZSL

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mistrz ogrodnik

Ukonczona szkola: Zasadnicza Szkola Zaw. 1969

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Zawod/stanowisko: ogrodnik-rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 97 Debica (Okreg wyborczy)
- posłowie z ZSL (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mistrz ogrodnik (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Zasadnicza Szkola Zaw. 1969 (Ukonczona szkola)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z ogrodnik-rolnik (Zawod/stanowisko)