Wlodzimierz Cimoszewicz

Imię i nazwisko: Wlodzimierz Cimoszewicz
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Wlodzimierz Cimoszewicz - I kadencja 1991 - 1993
- Wlodzimierz Cimoszewicz - II kadencja 1993 - 1997
- Wlodzimierz Cimoszewicz - III kadencja 1997 - 2001
- Wlodzimierz Cimoszewicz - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do zbadania sprawy importu alkoholi

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych samorzadu terytorialnego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do zbadania dzialalnosci Ministerstwa Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy konstytucyjnej o wydawaniu przez Rade Ministrow rozporzadzen z moca ustawy

Okreg wyborczy: 10 Bielsk Podlaski

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: dr nauk prawnych

Ukonczona szkola: Uniw. Warszawski 1972

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rolnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do zbadania sprawy importu alkoholi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych samorzadu terytorialnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do zbadania dzialalnosci Ministerstwa Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy konstytucyjnej o wydawaniu przez Rade Ministrow rozporzadzen z moca ustawy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 10 Bielsk Podlaski (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z dr nauk prawnych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Warszawski 1972 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)