Zbigniew Balik

Imię i nazwisko: Zbigniew Balik
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Okreg wyborczy: 51 Krosno

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: kawaler

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. chemii

Ukonczona szkola: Politechn. Lwowska 1956

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inz. chemii

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 51 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr inz. chemii (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Politechn. Lwowska 1956 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inz. chemii (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)