Zbigniew Bronislaw Bobak

Imię i nazwisko: Zbigniew Bronislaw Bobak
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

Okreg wyborczy: 28 Boleslawiec

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr matematyki

Ukonczona szkola: Uniw. Wroclawski 1953

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: robotnik budowlany

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 28 Boleslawiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr matematyki (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Wroclawski 1953 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z robotnik budowlany (Zawod/stanowisko)