Zbigniew Wladyslaw Mackiewicz

Imię i nazwisko: Zbigniew Wladyslaw Mackiewicz
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Okreg wyborczy: 52 Legnica

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: technik mechanik

Ukonczona szkola: Techn. Mech. w Legnicy 1972

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Obywatelski Klub Parlamentarny
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 52 Legnica (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z technik mechanik (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Techn. Mech. w Legnicy 1972 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)