Zdzislaw Kazimierz Domanski

Imię i nazwisko: Zdzislaw Kazimierz Domanski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego

Okreg wyborczy: 45 Konin

Partia (wybory): ZSL

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Techn. Ogrodnicze 1971

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: ogrodnik

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 45 Konin (Okreg wyborczy)
- posłowie z ZSL (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Techn. Ogrodnicze 1971 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z ogrodnik (Zawod/stanowisko)