Zenon Kulaga

Imię i nazwisko: Zenon Kulaga
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Poslow Wojskowych

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Okreg wyborczy: 72 Pila

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: oficer dyplomowany

Ukonczona szkola: ASG 1974

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: general WP

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poslow Wojskowych
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 72 Pila (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z oficer dyplomowany (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z ASG 1974 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z general WP (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)