Ziemowit Dionizy Gawski

Imię i nazwisko: Ziemowit Dionizy Gawski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Stowarzyszenia PAX

Data slubowania: 1989-07-04

Funkcja w Sejmie: Sekretarz Sejmu

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy konstytucyjnej o wydawaniu przez Rade Ministrow rozporzadzen z moca ustawy

Okreg wyborczy: 76 Kutno

Partia (wybory): PAX

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr filologii polskiej

Ukonczona szkola: Uniw. Warszawski 1971

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik organizac. Stow. PAX

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Stowarzyszenia PAX
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Sekretarz Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy konstytucyjnej o wydawaniu przez Rade Ministrow rozporzadzen z moca ustawy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 76 Kutno (Okreg wyborczy)
- posłowie z PAX (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr filologii polskiej (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Warszawski 1971 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik organizac. Stow. PAX (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)