Zofia Wilczynska

Imię i nazwisko: Zofia Wilczynska
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Zofia Wilczynska - II kadencja 1993 - 1997
- Zofia Wilczynska - III kadencja 1997 - 2001
- Zofia Wilczynska - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Poselski Klub Pracy

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Okreg wyborczy: 47 Szczecinek

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: panna

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: pedagog

Ukonczona szkola: Wyzsza Szk. Pedagog. w Slupsku 1978

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel przedszkola

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Poselski Klub Pracy
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 47 Szczecinek (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z panna (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z pedagog (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Wyzsza Szk. Pedagog. w Slupsku 1978 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel przedszkola (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)