Adam Heba

Imię i nazwisko: Adam Heba
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Przemyslu

Okreg wyborczy: 55 Przemysl

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. elektryk

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 55 Przemysl (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. elektryk (Tytul/stopien naukowy)