Adolf Ciborowski

Imię i nazwisko: Adolf Ciborowski
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1985-11-06

Data wygasniecia mandatu: 1987-01-26 zgon

Komisje Sejmowe: Komisja Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej

Okreg wyborczy: Lista Krajowa

Tytul/stopien naukowy: prof. nadzw. nauk technicznych

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z 1987-01-26 zgon (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Komisja Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Lista Krajowa (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. nadzw. nauk technicznych (Tytul/stopien naukowy)