Alojzy Nowicki

Imię i nazwisko: Alojzy Nowicki
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Okreg wyborczy: 15 Elblag

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. rolnictwa

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 15 Elblag (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. rolnictwa (Tytul/stopien naukowy)