Alojzy Szczesniak

Imię i nazwisko: Alojzy Szczesniak
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska i Zasobow Naturalnych

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji Narodowej i Mlodziezy

Okreg wyborczy: 9 Andrychow

Tytul/stopien naukowy: mgr historii

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska i Zasobow Naturalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Edukacji Narodowej i Mlodziezy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 9 Andrychow (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr historii (Tytul/stopien naukowy)