Anatoliusz Jozef Miszak

Imię i nazwisko: Anatoliusz Jozef Miszak
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 41 Lomza

Tytul/stopien naukowy: inz. budownictwa ladowego

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 41 Lomza (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. budownictwa ladowego (Tytul/stopien naukowy)