Andrzej Faracik

Imię i nazwisko: Andrzej Faracik
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: SP

Data slubowania: 1985-11-06

Funkcja w Sejmie: Sekretarz Sejmu

Komisje Sejmowe: Komisja Przemyslu

Komisje Sejmowe: Komisja Transportu i Lacznosci * od 1987-12-05 Komisja Transportu, Zeglugi i Lacznosci

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zasadach udzialu mlodziezy w zyciu panstwowym, spolecznym, gospodarczym i kulturalnym

Okreg wyborczy: 14 Czestochowa

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. mechaniki

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Sekretarz Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Komisja Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Transportu i Lacznosci * od 1987-12-05 Komisja Transportu, Zeglugi i Lacznosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zasadach udzialu mlodziezy w zyciu panstwowym, spolecznym, gospodarczym i kulturalnym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 14 Czestochowa (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. mechaniki (Tytul/stopien naukowy)