Andrzej Karol Trzaskalski

Imię i nazwisko: Andrzej Karol Trzaskalski
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do rad narodowych

Okreg wyborczy: 51 Plock

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. ogrodnictwa

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do rad narodowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 51 Plock (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. ogrodnictwa (Tytul/stopien naukowy)