Andrzej Wyglenda

Imię i nazwisko: Andrzej Wyglenda
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 27 Rybnik

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 27 Rybnik (Okreg wyborczy)