Bogdan Kotarski

Imię i nazwisko: Bogdan Kotarski
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1985-11-06

Funkcja w Sejmie: Sekretarz Sejmu

Komisje Sejmowe: Komisja Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej

Komisje Sejmowe: Komisja Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica i Gospodarki Morskiej * od 1987-12-05 Komisja Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica

Komisje Sejmowe: Komisja Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 51 Plock

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. mechaniki

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Sekretarz Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Komisja Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica i Gospodarki Morskiej * od 1987-12-05 Komisja Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 51 Plock (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. mechaniki (Tytul/stopien naukowy)