Bozena Hager-Malecka

Imię i nazwisko: Bozena Hager-Malecka
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Inne kadencje:
- Bozena Hager-Malecka - VII kadencja 1976 - 1980
- Bozena Hager-Malecka - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska i Zasobow Naturalnych

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ordynacji Wyborczej do Sejmu oraz Ordynacji Wyborczej do Senatu

Okreg wyborczy: 24 Gliwice

Tytul/stopien naukowy: prof. zwycz. nauk medycznych

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska i Zasobow Naturalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ordynacji Wyborczej do Sejmu oraz Ordynacji Wyborczej do Senatu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 24 Gliwice (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. zwycz. nauk medycznych (Tytul/stopien naukowy)