Cezary Wolf

Imię i nazwisko: Cezary Wolf
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: SP

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej

Komisje Sejmowe: Komisja Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 20 Kalisz

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. budownictwa

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 20 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. budownictwa (Tytul/stopien naukowy)