Danuta Duda

Imię i nazwisko: Danuta Duda
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Skarg i Wnioskow

Okreg wyborczy: 53 Poznan Nowe Miasto

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Skarg i Wnioskow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 53 Poznan Nowe Miasto (Okreg wyborczy)