Danuta Predko

Imię i nazwisko: Danuta Predko
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1985-11-06

Okreg wyborczy: 7 Bialystok

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z 7 Bialystok (Okreg wyborczy)