Edmund Meclewski

Imię i nazwisko: Edmund Meclewski
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Inne kadencje:
- Edmund Meclewski - VI kadencja 1972 - 1976
- Edmund Meclewski - VII kadencja 1976 - 1980
- Edmund Meclewski - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji Narodowej i Mlodziezy

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: Lista Krajowa

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Edukacji Narodowej i Mlodziezy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Lista Krajowa (Okreg wyborczy)