Elzbieta Gacek

Imię i nazwisko: Elzbieta Gacek
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1985-11-06

Data urodzenia: 1938-07-06 Wachock

Funkcja w Sejmie: Wicemarszalek Sejmu

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji, Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zasadach udzialu mlodziezy w zyciu panstwowym, spolecznym, gospodarczym i kulturalnym

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zwiazanych z realizacja drugiego etapu reformy gospodarczej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do rad narodowych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ordynacji Wyborczej do Sejmu oraz Ordynacji Wyborczej do Senatu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwycz. do rozp. proj. ustaw o stosunku Panstwa do Kosciola Katolickiego, o gwarancjach wolnosci sum. i wyzn. oraz o ubezp. spol. duch.

Miejsce urodzenia: woj. kieleckie

Okreg wyborczy: 29 Kielce

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z 1938-07-06 Wachock (Data urodzenia)
- posłowie z Wicemarszalek Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Komisja Administracji, Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zasadach udzialu mlodziezy w zyciu panstwowym, spolecznym, gospodarczym i kulturalnym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zwiazanych z realizacja drugiego etapu reformy gospodarczej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do rad narodowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ordynacji Wyborczej do Sejmu oraz Ordynacji Wyborczej do Senatu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwycz. do rozp. proj. ustaw o stosunku Panstwa do Kosciola Katolickiego, o gwarancjach wolnosci sum. i wyzn. oraz o ubezp. spol. duch. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z woj. kieleckie (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 29 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1938 roku
- w lipcu
- w 06 dniu miesiąca