Eugeniusz Mroz

Imię i nazwisko: Eugeniusz Mroz
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 46 Kedzierzyn Kozle

Tytul/stopien naukowy: mgr pedagogiki

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 46 Kedzierzyn Kozle (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr pedagogiki (Tytul/stopien naukowy)