Eugeniusz Wojcik

Imię i nazwisko: Eugeniusz Wojcik
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Samorzadowych

Komisje Sejmowe: Komisja Prac Ustawodawczych

Okreg wyborczy: 16 Gdansk

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Spraw Samorzadowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 16 Gdansk (Okreg wyborczy)