Gertruda Orlacz

Imię i nazwisko: Gertruda Orlacz
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 7 Bialystok

Tytul/stopien naukowy: mgr pedagogiki szkolnej

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 7 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr pedagogiki szkolnej (Tytul/stopien naukowy)