Halina Auderska

Imię i nazwisko: Halina Auderska
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Inne kadencje:
- Halina Auderska - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury

Okreg wyborczy: Lista Krajowa

Tytul/stopien naukowy: mgr filologii polskiej

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Kultury (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Lista Krajowa (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr filologii polskiej (Tytul/stopien naukowy)