Helena Chodkowska

Imię i nazwisko: Helena Chodkowska
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: SP

Data slubowania: 1985-11-06

Funkcja w Sejmie: Sekretarz Sejmu

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji Narodowej i Mlodziezy

Komisje Sejmowe: Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zasadach udzialu mlodziezy w zyciu panstwowym, spolecznym, gospodarczym i kulturalnym

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o mieniu komunalnym

Okreg wyborczy: 13 Ciechanow

Tytul/stopien naukowy: mgr filologii rosyjskiej

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Sekretarz Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Komisja Edukacji Narodowej i Mlodziezy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zasadach udzialu mlodziezy w zyciu panstwowym, spolecznym, gospodarczym i kulturalnym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Kultury (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o mieniu komunalnym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 13 Ciechanow (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr filologii rosyjskiej (Tytul/stopien naukowy)