Henryk Jablonski

Imię i nazwisko: Henryk Jablonski
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Inne kadencje:
- Henryk Jablonski - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Henryk Jablonski - I kadencja 1952 - 1956
- Henryk Jablonski - II kadencja 1957 - 1961
- Henryk Jablonski - III kadencja 1961 - 1965
- Henryk Jablonski - IV kadencja 1965 - 1969
- Henryk Jablonski - V kadencja 1969 - 1972
- Henryk Jablonski - VI kadencja 1972 - 1976
- Henryk Jablonski - VII kadencja 1976 - 1980
- Henryk Jablonski - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Okreg wyborczy: Lista Krajowa

Tytul/stopien naukowy: prof. zwycz. nauk historycznych

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Lista Krajowa (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. zwycz. nauk historycznych (Tytul/stopien naukowy)