Irena Szadurska

Imię i nazwisko: Irena Szadurska
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji, Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 41 Lomza

Tytul/stopien naukowy: mgr pedagogiki

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Administracji, Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 41 Lomza (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr pedagogiki (Tytul/stopien naukowy)