Jacek Buganski

Imię i nazwisko: Jacek Buganski
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1985-11-06

Funkcja w Sejmie: Sekretarz Sejmu

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji Narodowej i Mlodziezy

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zasadach udzialu mlodziezy w zyciu panstwowym, spolecznym, gospodarczym i kulturalnym

Okreg wyborczy: 44 Nowy Sacz

Tytul/stopien naukowy: mgr wychowania fizycznego

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Sekretarz Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Komisja Edukacji Narodowej i Mlodziezy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zasadach udzialu mlodziezy w zyciu panstwowym, spolecznym, gospodarczym i kulturalnym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 44 Nowy Sacz (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr wychowania fizycznego (Tytul/stopien naukowy)