Jacek Piechota

Imię i nazwisko: Jacek Piechota
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Inne kadencje:
- Jacek Piechota - I kadencja 1991 - 1993
- Jacek Piechota - II kadencja 1993 - 1997
- Jacek Piechota - III kadencja 1997 - 2001
- Jacek Piechota - IV kadencja 2001 - 2005
- Jacek Piechota - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1985-11-06

Funkcja w Sejmie: Sekretarz Sejmu

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji Narodowej i Mlodziezy

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zasadach udzialu mlodziezy w zyciu panstwowym, spolecznym, gospodarczym i kulturalnym

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz projektow ustaw dotyczacych zwiazkow zawodowych

Okreg wyborczy: 64 Szczecin

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. chemii

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Sekretarz Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Komisja Edukacji Narodowej i Mlodziezy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zasadach udzialu mlodziezy w zyciu panstwowym, spolecznym, gospodarczym i kulturalnym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz projektow ustaw dotyczacych zwiazkow zawodowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 64 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. chemii (Tytul/stopien naukowy)