Jan Janowski

Imię i nazwisko: Jan Janowski
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Inne kadencje:
- Jan Janowski - VII kadencja 1976 - 1980
- Jan Janowski - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: SP

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji Narodowej i Mlodziezy

Okreg wyborczy: 35 Krakow Podgorze

Tytul/stopien naukowy: prof. zwycz. nauk technicznych

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Edukacji Narodowej i Mlodziezy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 35 Krakow Podgorze (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. zwycz. nauk technicznych (Tytul/stopien naukowy)