Jan Ryszard Blachnio

Imię i nazwisko: Jan Ryszard Blachnio
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Inne kadencje:
- Jan Ryszard Blachnio - X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: bezp. ChSS

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury

Komisje Sejmowe: Komisja Skarg i Wnioskow

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianach w organizacji naczelnych i centralnych organow administracji panstwowej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ordynacji Wyborczej do Sejmu oraz Ordynacji Wyborczej do Senatu

Okreg wyborczy: 10 Bydgoszcz

Tytul/stopien naukowy: mgr teologii

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania bezp. ChSS
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Kultury (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Skarg i Wnioskow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianach w organizacji naczelnych i centralnych organow administracji panstwowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ordynacji Wyborczej do Sejmu oraz Ordynacji Wyborczej do Senatu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 10 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr teologii (Tytul/stopien naukowy)