Jan Skrzetuski

Imię i nazwisko: Jan Skrzetuski
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska i Zasobow Naturalnych

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Okreg wyborczy: 74 Zielona Gora

Tytul/stopien naukowy: inz. lesnik, mgr nauk agrotechnicznych

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska i Zasobow Naturalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 74 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. lesnik, mgr nauk agrotechnicznych (Tytul/stopien naukowy)