Jan Waleczek

Imię i nazwisko: Jan Waleczek
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Inne kadencje:
- Jan Waleczek - VII kadencja 1976 - 1980
- Jan Waleczek - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: bezp. PAX

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska i Zasobow Naturalnych

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej

Komisje Sejmowe: Komisja Przemyslu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ordynacji Wyborczej do Sejmu oraz Ordynacji Wyborczej do Senatu

Okreg wyborczy: 21 Katowice

Tytul/stopien naukowy: mgr filozofii

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania bezp. PAX
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska i Zasobow Naturalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ordynacji Wyborczej do Sejmu oraz Ordynacji Wyborczej do Senatu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 21 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr filozofii (Tytul/stopien naukowy)