Jarema Maciszewski

Imię i nazwisko: Jarema Maciszewski
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Inne kadencje:
- Jarema Maciszewski - V kadencja 1969 - 1972
- Jarema Maciszewski - VI kadencja 1972 - 1976
- Jarema Maciszewski - VII kadencja 1976 - 1980
- Jarema Maciszewski - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji Narodowej i Mlodziezy

Okreg wyborczy: 29 Kielce

Tytul/stopien naukowy: prof. nadzw. nauk humanistycznych

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Edukacji Narodowej i Mlodziezy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 29 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. nadzw. nauk humanistycznych (Tytul/stopien naukowy)