Jozef Kielb

Imię i nazwisko: Jozef Kielb
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1985-11-06

Data wygasniecia mandatu: 1987-06-17 Zgon

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska i Zasobow Naturalnych

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Okreg wyborczy: 32 Koszalin

Tytul/stopien naukowy: mgr dziannikarstwa

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z 1987-06-17 Zgon (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska i Zasobow Naturalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 32 Koszalin (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr dziannikarstwa (Tytul/stopien naukowy)