Jozef Kowalski

Imię i nazwisko: Jozef Kowalski
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Inne kadencje:
- Jozef Kowalski - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Gornictwa i Energetyki

Okreg wyborczy: 50 Piotrkow Trybunalski

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. gornictwa

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Gornictwa i Energetyki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 50 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. gornictwa (Tytul/stopien naukowy)