Jozef Kuczmowski

Imię i nazwisko: Jozef Kuczmowski
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej

Okreg wyborczy: 73 Zamosc

Tytul/stopien naukowy: inz. budownictwa ladowego

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 73 Zamosc (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. budownictwa ladowego (Tytul/stopien naukowy)