Jozef Serafin

Imię i nazwisko: Jozef Serafin
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Inne kadencje:
- Jozef Serafin - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Gornictwa i Energetyki

Okreg wyborczy: 27 Rybnik

Tytul/stopien naukowy: inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Gornictwa i Energetyki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 27 Rybnik (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)