Karol Gruber

Imię i nazwisko: Karol Gruber
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Inne kadencje:
- Karol Gruber - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Komisja Skarg i Wnioskow

Okreg wyborczy: 74 Zielona Gora

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Skarg i Wnioskow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 74 Zielona Gora (Okreg wyborczy)